VaBene

Prioritet 3

En attraktiv region

Finansieringsbeløb

1.133.550 €

Leadpartner

Nationalpark Vadehavet

Varighed

01.10.2023 - 30.09.2026

Website

Website

Projektbeskrivelse

Vadehavet er regionens vigtigste bidrag til klodens natur og en stor turismedestination med +20 mio. overnatninger årligt. Turismen skal arbejde hen imod bæredygtige oplevelsestilbud, som en vej til bedre beskyttelse af områdets enestående naturlige skønhed og i overensstemmelse med turismens økonomiske betydning. De besøgendes anledning til at rejse hertil, er den unikke kultur- og naturarv, hvor de kan involveres aktivt i beskyttelsen af området og derved opnå en bedre forståelse af området. Opgaven er at balancere disse krav på begge sider af grænsen.

Projektet vil arbejde på at indfri gæstens ønske om at blive involveret og forbundet til det område de besøge – med andre ord, at: Flytte fokus fra hvad naturen kan gøre for dig, til hvad du kan gøre for naturen.

Vi vil på tværs af grænsen:

  • Udvikle 12 oplevelser der gavner naturen
  • Afdække standarder for kultur- og naturguider
  • Udvikle og igangsætte læringsprogram for bæredygtighedsguider. • Udvikle og re-aktivere partnernes partnerprogrammer og -netværk
  • Fastlægge kriterier for hvad bæredygtige oplevelsestilbud er
  • Synliggøre eksisterende bæredygtige oplevelsestilbud med afsæt i kriterierne. Bringe SMV’er, NGO’er, lodsejere, lokale beboere m.fl. sammen på tværs af grænsen til udvikling af nye tilbud, herunder inspirere hinanden, dele viden, engagere og involvere.

Den innovative tilgang i at se områdets natur som den der får gavn af turismen, kræver at interessenterne arbejder sammen: besøgende, beboere, SMV’er, VaBene projekt partnere og deres netværk.

Projektet ønsker at opnå følgende mål:

  1. 12 oplevelser, der gavner naturen. Erfaringerne herfra er de positive cases, som andre skal kopiere og inspirerer til nye oplevelser, som gavner naturen og øger omsætning og jobskabelse uden for sæsonen.
  2. Kursus for bæredygtighedsguider, som øger deres kvalifikationer og kvalitetsstandarder for turismesektoren og åbner for udvikling af nye oplevelser/ture med nyt bæredygtigt indhold.
  3. Genstart af partnerprogrammer. Gen-engagere SMV'er og lokale partnere i partnerskabsprogrammer for at opbygge kapacitet, øge synlighed, højne identitet og lokal stolthed samt genetablere lokalt samarbejde.
  4. Gøre nye og eksisterende bæredygtige tilbud synlige og tilgængelige for besøgende og opbygge SMV-kapacitet til at håndtere de nye turister, der fordrer bæredygtige tilbud. Det sker gennem læringsmoduler.

Projektpartnere

Overblik