Interreg-udvalget traf vigtige beslutninger i juni

[Translate to Dansk:] Interreg-Ausschuss
[Translate to Dansk:] Interreg-Ausschuss

For første gang i år mødtes Interreg-udvalget i Region Syddanmark i Kolding den 21. og 22. juni. 6 af de nye dansk-tyske projekter under prioriteterne "En innovativ region" og "En attraktiv region" har fået tilsagn om støtte med et samlet støttebeløb på 11,01 mio. euro.

For at sætte stemningen for selve udvalgsmødet den 22. juni inviterede Region Syddanmark til at følge den dansk-tyske histories spor. En guidet tur på Skamlingsbanken nær Kolding satte fokus på den dansk-tyske grænseregions fælles historie og rødder. Ikke kun et historisk imponerende sted, men også tematisk passende til præsentationen af det Interreg Tyskland-Danmark-finansierede projekt Hope & Despair.

Under mødet blev der udvekslet mange synspunkter for at kunne træffe de rigtige beslutninger for projekterne og programmet. 6 projekter fik godkendt finansiering og kan gå i gang. Vi ser frem til det videre samarbejde og støtten til de nye og eksisterende projekter.

Her finder flere oplysninger om de godkendte projekter: