ARTEMIS

Prioritet 1

En innovativ region

Finansieringsbeløb

1.551.963 €

Leadpartner

SDU, Institute of Technology an Innovation, Sønderborg

Varighed

01.06.2023 - 31.05.2026

Projektbeskrivelse

Den tysk-danske grænseregion, hvor mange små og mellemstore virksomheder er beliggende, står over for udfordringer, når det gælder anvendelse af digitale teknologier, automatisering og bæredygtighed. Nogle af disse virksomheder er ikke vant til at arbejde med teknologi, og det kan være vanskeligt og dyrt for dem at foretage ændringer for at blive mere bæredygtige og digitale. For at hjælpe disse virksomheder er der blevet oprettet et projekt, der har til formål at fremme innovation og digitalisering, sætte skub i den økonomiske vækst og øge regionens konkurrenceevne. Projektet fremmer samarbejdet mellem universiteter og virksomheder, hvor de studerende hjælper med at udvikle innovative idéer til disse virksomheder. ARTEMIS vil identificere 30 virksomheders behov og samarbejde med dem om initiativer, der vil forbedre deres innovationskapacitet og hjælpe dem med at blive mere bæredygtige. Begge sider af grænsen vil blive inddraget, og der vil blive etableret et permanent grænseoverskridende netværk til støtte for innovation og forbedring af de interkulturelle forbindelser. Dette projekt fokuserer på praktisk overførsel af viden fra universiteter til virksomheder. Grupper af studerende fra forskellige fagområder vil arbejde sammen om at udvikle løsninger på specifikke udfordringer, som disse virksomheder står over for. Projektet vil skabe nye muligheder for samarbejde og vidensudveksling på tværs af grænserne og dermed bidrage til at øge regionens konkurrenceevne.

Følgende resultater tilstræbes:

  1. et overordnet skriftligt koncept for projektets initiativer (bestående af regionale virksomheder og studerende-teams for at udnytte et hidtil uopdaget innovationspotentiale).
  2. 2-4 gennemførte pilotinitiativer (samarbejde mellem virksomheder og studerende) med foto, profil og podcasts/videoer/blogartikler.
  3. 30 gennemførte projektinitiativer med specifikke løsninger for de deltagende virksomheder (SMV'er), som således udgør læringsoplevelser for de studerende (samarbejde mellem virksomheder og studerende) med foto og profil.

Projektpartnere

Overblik