Business DE-DK

Prioritet 4

En funktionel region

Finansieringsbeløb

1.517.290 €

Leadpartner

Tønder Kommune

Varighed

01.01.2024 - 31.12.2026

Projektbeskrivelse

Projektet Business DE-DK skal imødekomme samarbejdsmæssige udfordringer i den nordtyske og syddanske grænseregion. Vi skal blive meget bedre til at samarbejde og koordinere mellem virksomheder, institutioner og initiativer i grænseregionen, og dermed forbedre det grænseoverskridende erhvervssamarbejde og derved styrke den grænseoverskridende mérværdi for erhvervslivet og borgere i regionen. Projektet skal altså bidrage til at tackle grænseregionens mangel på arbejdskraft, fremme det økonomiske samarbejde og skabe en mere synlig og attraktiv grænseregion for nuværende og fremtidige generationer af arbejdsgivere og arbejdssøgende fra hele verden.

Business DE-DKs mål er at fremskaffe data og skabe et bedre overblik over grænseregionens mange muligheder, behov og tiltag. Vi vil række ud til regionens organisationer, initiativer, politikere m.m. og undersøge hvilke tiltag der bliver gjort for at fremme erhvervssamarbejdet i grænseregionen, og hvilke data og informationer der er brug for. Disse fund og efterlyste informationer vil blive formidlet og lagt frit tilgængeligt for alle på en ambitiøs mediekanal.

I Business DE-DK vil vi etablere et Cross-border business-netværk bestående af erhvervsfolk, erhvervskonsulenter, professorer og andre der er interesserede i grænseoverskridende erhvervssamarbejde. I netværket vil der være mulighed for at dele viden, netværke og lægge op til samarbejde og forretning.

Projektet undersøger også hvordan et Cross-border business-råd kunne fungere. Et råd bestående af indflydelsesrige erhvervsfolk fra hele grænseregionen, som diskuterer grænseregionens erhvervsliv, identificerer de største udfordringer, og forhåbentligt medvirker i løsningerne.

Følgende resultater tilstræbes:

  1. At identificere hvilke data der er nødvendige for at fremme grænseregionens erhvervssamarbejde, strukturer denne data og gør den tilgængelig.
  2. At researche og analysere forskellige, eksisterende aktører i grænseregionender, som beskæftiger sig med initiativer, projekter og andre aktiviteter, som er i harmoni med Business DE-DKs interesseområder, og formidle disse gennem data, analyser, video etc.
  3. At skabe en struktur over alle interessenter, samt andre interesserede, via virksomhedsprofiler og et CRM-system.
  4. At etablere et grænseoverskridende (CBB) netværk bestående af erhvervsfolk, interesserede i samarbejde på tværs af grænsen, og lade dem facilitere erhvervsudveksling.
  5. At tiltrække arbejdskraft til grænseregionen (fra andre regioner og lande) og bevare denne arbejdskraft.

Projektpartnere

Overblik